อนันต์ดี 66 บจก.

marketing@anandee66.com


อนันต์ดี 66 บจก.

Full Description


บริษัท อนันต์ดี 66 จำกัด ก่อตั้งจากการรวมกลุ่มของภูมิสถาปนิก สถาปนิก นักจัดสวนผู้ชำนาญการ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับงานออกแบบ วางผัง ด้านงานภูมิสถาปัตยกรรม งานรับเหมาภูมิทัศน์ ทั้งส่วนงาน Hardscape , Softscape งานดูแลรักษาภูมิทัศน์ งานระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ รับเหมาถมดินปรับพื้นที่ บริการจัดหาคนสวน โครงการจัดสรร รีสอร์ท โรงแรมคอนโด คอมมูนิตี้มอลล์ สำนักงาน นิติบุคคลอาคารชุดต่างๆที่อยู่ (ภาษาไทย)

8/10 ถนน รัตนาธิเบศร์ ตำบล เสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี

Address (English)

8/10 Rattanathibet Road Sao Thong Hin Subdistrict, Bang Yai District, Nonthaburi

Zip code

11140

Tel.

0944279866