เอพีซี อินเตอร์เทรด บจก.

info@apcintertrade.com


เอพีซี อินเตอร์เทรด บจก.

Full Description


บจก. เอพีซี อินเตอร์เทรด
จำหน่ายข้อต่อยาง, วาล์วอุตสาหกรรม ก๊อกน้ำที่อยู่ (ภาษาไทย)

1/13 หมู่ 3 ถนนกิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

Address (English)

1/13 Moo.3 King-Kaew RD., T.Rachateva, A.Bangplee, Samutprakarn

Zip code

10540

Tel.

0-2750-3521

Fax

0-2312-4925