เอเพ็กซ์ เซอร์คิต (ไทยแลนด์)


เอเพ็กซ์ เซอร์คิต (ไทยแลนด์)

Full Description


บจก. เอเพ็กซ์ เซอร์คิต (ไทยแลนด์)

บริการพิมพ์แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

39/234-236 หมู่ 2 พระราม 2 ต.บางกระเจ้า อ.เมือง สมุทรสาคร

Address (English)

39/234-236 Moo 2, Rama II Rd., Bangkrachow, Mueang, Samutsakhon

Zip code

74000

Tel.

0-3449-0537-40

Fax

0-3449-0542

%d bloggers like this: