อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น บจก.

sales@aqua.co.th


อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น บจก.

Full Description


ถังน้ำ, ถังบำบัดน้ำเสีย, ถังเก็บน้ำ, ถังเก็บน้ำใต้ดิน, ถังเก็บน้ำบนดิน, ระบบบำบัดน้ำเสีย, waste water treatment tank, ถัง, tank, water tank, ถังบำบัดน้ำเสียบนดิน, ถังบำบัดน้ำเสียใต้ดิน, ถังดักไขมัน, ถังบำบัดไขมัน, Water Storage Tank, ถังเก็บน้ำ Elixirที่อยู่ (ภาษาไทย)

99/167-9 ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.

Address (English)

99/167-9 Thesabal-Songkroh Road, Ladyao, Jatujak, Bangkok

Zip code

10900

Tel.

02-954-3341-8, 02-589-9717

Fax

02-580-2356-7, 02-954-4744