นโยบายการพัฒนาพลังงานทดแทนไทยปี ’58


ปาฐกถาพิเศษ “นโยบายการพัฒนาพลังงานทดแทนไทยปี 58”
โดย ฯพณฯ ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

จากงานสัมมนาและนิทรรศการเรื่อง เปิดนโยบายและเทคนิคการลงทุนพลังงานทดแทนไทย ปี 58.
วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุม Ballroom Hall A ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
จัดโดย โครงการ Green Network Forum ร่วมกับ กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทย

Comments are closed.