ภาพบรรยากาศงานสัมมนาและนิทรรศการ Green Forum 2015


ภาพบรรยากาศงานสัมมนาและนิทรรศการ Green Forum 2015 หัวข้อ
“เปิดนโยบายและเทคนิคการลงทุนพลังงานทดแทนไทย ปี’58″

Comments are closed.