สภาวิศวกรมุ่งเสริมแกร่งวิศวกรจีนรุ่น 2


ศ.ดร. อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร เปิดเผยถึงความคืบหน้าการฝึกอบรมและทดสอบวิศวกรจีนในโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง ว่า สภาวิศวกรได้มาจัดการฝึกอบรมและทดสอบวิศวกรจีนรุ่น 2 ที่นครเทียนจิน ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 12-15 ตุลาคม 2560 รุ่นนี้มีวิศวกรจีนจำนวน 69 คน โดยมี ผู้จัดการโครงการ (Project manager) และ ผู้จัดการด้านงานออกแบบ (Design manager) เข้าร่วมการฝึกอบรมด้วย ส่วนวันสุดท้ายจะเป็นการทดสอบข้อสอบ 2 ชุดแก่วิศวกรจีนทั้ง 69 คน สำหรับผลการทดสอบจะใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ จึงจะทำการตรวจและรับรองผลต่อไป

coe_16-10-60

Comments are closed.