INTERMACH and MTA ASIA 2019


อินเตอร์แมค และ เอ็มทีเอ 2019 เป็นส่วนหนึ่งของซีรี่ย์งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีการผลิตในอาเซียน ที่จัดโดย ยูบีเอ็ม กว่าสี่ทศวรรษที่ผ่านมาในภาคธุรกิจ ที่ยูบีเอ็ม ได้ให้บริการแพลตฟอร์มธุรกิจที่สำคัญสำหรับผู้ผลิตเครื่องจักร โดยมีโอกาสนำเสนอนวัตกรรมล่าสุดและเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ระบบอัตโนมัติ และหุ่นยนต์ การออกแบบทางวิศวกรรมขั้นสูง การประมวลผล และการบรรจุภัณฑ์ สู่ผู้มีอำนาจตัดสินใจและผู้มีส่วนในการจัดซื้อจากทั่วอาเซียน

8 – 11 พฤษภาคม 2019
พบกับกิจกรรมพิเศษแจกหนังสือและวารสารฟรี!!
ได้ที่ Booth No. B12 / Hall 104 : BITEC
@Technology Media Co.,Ltd.

Comments are closed.