Manufacturing Expo 2019


มหกรรมเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตและสนับสนุนชั้นนำระดับอาเซียน

เทคโนโลยีมีการวิวัฒนาการใหม่ การปรับเปลี่ยนมีความจำเป็นเพื่อเสริมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตให้สูงขึ้น งาน แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป จะเป็นเวทีสำหรับนักอุตสาหกรรมมากกว่า 85,000 รายในอุตสาหกรรมการผลิตและสนับสนุนทั่วอาเซียนเพื่อร่วมตัวพบปะกับเจ้าของเทคโนโลยีภายใต้ 2,400 แบรนด์ เทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติก แม่พิมพ์ เครื่องจักรผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เทคโนโลยีอัตโนมัติและการประกอบ และโซลูชั่นเตรียมพื้นผิว จาก 46 ประเทศ ร่วมไปถึงพาวิลเลียนนานาชาติ มาร่วมเดินทางกับเราเพื่อค้นพบเทรนด์ตลาด แนวคิดแปลกใหม่ และนวัตกรรมเพื่อก้าวล้ำธุรกิจของคุณไปข้างหน้า

แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป ประกอบไปด้วยงานแสดงเทคโนโลยีเฉพาะทางหกงานดังนี้

  • “InterPlas Thailand” งานแสดงเครื่องจักร เทคโนโลยี สารเคมี และวัตถุดิบเพื่อการผลิตพลาสติกที่ครบครันที่สุดในอาเซียน ครั้งที่ 28
  • “InterMold Thailand” งานแสดงเทคโนโลยีการผลิตแม่พิมพ์และชิ้นส่วนแม่พิมพ์ ที่ครบครันที่สุดในอาเซียน ครั้งที่ 27
  • “Automotive Manufacturing” งานแสดงเพื่อการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ครบวงจร ที่ครบครันที่สุดในอาเซียน ครั้งที่ 16
  • “Surface & Coatings”เทคโนโลยี วัสดุ และอุปกรณ์การเตรียมพื้นผิวโลหะ การทาสี และการเคลือบผิวที่ครบครันที่สุดในอาเซียน ครั้งที่ 7
  • “Assembly & Automation Technology” งานแสดงเทคโนโลยีระบบ และโซลูชั่นเพื่อสายการผลิตอัตโนมัติ ที่ครบครันที่สุดในอาเซียน ครั้งที่ 20
  • “RobotXME” งานแสดงหุ่นยนต์เพื่อการผลิตที่ครบครันที่สุดในอาเซียน

พบกับกิจกรรมพิเศษ แจกหนังสือและวารสารฟรี!!
ได้ที่บูธ TECHNOLOGY MEDIA CO.,TH. Stand: 4D51 / InterPlas Thailand / Hall 104

19 -22 June 2019
BITEC, BANGKOK

Comments are closed.