Print Tech & LED Expo 2019


งานแสดงสินค้า เทคโนโลยีการพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์และหลอด แอลอีดี ครั้งที่ 7 เป็นการรวมตัวของผู้ประกอบการด้านธุรกิจงานพิมพ์ อาทิ กลุ่มเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท, กลุ่มเครื่องพิมพ์ดิจิตอล, กลุ่มงานพิมพ์แพ็กเก็จจิ้ง, ธุรกิจบริการ เช่น งานป้ายโฆษณา,ธุรกิจด้านงานพิมพ์, ธุรกิจอุปกรณ์ก่อน-หลังการพิมพ์, กลุ่มธุรกิจ แอลอีดี การจัดงานในครั้งนี้ จะทำให้ผู้ประกอบการทุกท่าน ได้รับข่าวสารที่ทันสมัยในการแสดงถึงนวัตกรรมการพิมพ์ระบบไฮเทคโนโลยี จากองค์กรต่างๆ ที่เข้าร่วมออกงานครั้งนี้ เพื่อนำมาช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยลดต้นทุน ประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่าย ในการบริหารภายในองค์กรได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

29 March – 1 April 2019
Hall 11 – 12 IMPACT Arena, Exhibition and Convention Center

Comments are closed.