เอเอสเอ บ๊อกซ์บอร์ด คอนเทนเนอร์


เอเอสเอ บ๊อกซ์บอร์ด คอนเทนเนอร์

Full Description


บจก. เอเอสเอ บ๊อกซ์บอร์ด คอนเทนเนอร์

ผลิตกระดาษและกล่องกระดาษลูกฟูกที่อยู่ (ภาษาไทย)

99/1 หมู่ 5 พระราม 2 ต.ท่าทราย อ.เมือง สมุทรสาคร

Address (English)

99/1 Moo 5, Rama II Rd., Thasai, Mueang, Samutsakhon

Zip code

74000

Tel.

0-3482-2331-2, 0-3482-2913-5

Fax

0-3482-2330, 0-3442-2699

%d bloggers like this: