เอเซีย เอ็นจิเนียริ่งแพค

sales@asiaengineeringpac.co.th


เอเซีย เอ็นจิเนียริ่งแพค

Full Description


บจก. เอเซีย เอ็นจิเนียริ่งแพค
ผลิตเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมอาหารที่อยู่ (ภาษาไทย)

71/27-28 หมู่ 14 บางบอน 3 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม.

Address (English)

71/27-28 Moo 14, Bangbon 3 Rd., Nongkhaem, Nongkhaem, Bangkok

Zip code

10160

Tel.

0-2806-4501-5, 0-2445-5117-8, 0-2445-5679

Fax

0-2806-4505, 0-2445-5038

%d bloggers like this: