ออโต้ ซีเอส เอ็นจิเนียริ่ง


ออโต้ ซีเอส เอ็นจิเนียริ่ง

Full Description


บจก. ออโต้ ซีเอส เอ็นจิเนียริ่ง

ผลิตอุปกรณ์จับยึด (JIG) และเครื่องจักรใช้สำหรับประกอบรถยนต์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

700/95 หมู่ 1 บางนา-ตราด กม.57 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง ชลบุรี

Address (English)

700/95 Moo 1, Bangna-Trad Rd., Km.57 Ban Kao, Phanthong, Chonburi

Zip code

20160

Tel.

0-3821-4036-40

Fax

0-3821-4041

Category (หมวดหมู่)