บี.เอ็ม.ที. (ไทยแลนด์)

bmt_thailand@hotmail.com


บี.เอ็ม.ที. (ไทยแลนด์)

Full Description


บจก. บี.เอ็ม.ที. (ไทยแลนด์)

ผลิตและจำหน่ายหินเจียระไน หินเจียรเพชร อุปกรณ์ขัดเจียรแม่พิมพ์ ใบตัด ใบเจียร ล้อทรายที่อยู่ (ภาษาไทย)

70/147-148 รามคำแหง 176 รามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.

Address (English)

70/147-148 Ramkhamhaeng 176, Ramkhamhaeng Rd., Minburi, Minburi, Bangkok

Zip code

10510

Tel.

0-2976-9092-3, 0-2644-3858, 0-2644-3935

Fax

0-2976-9094

%d bloggers like this: