บี.ที.ที. (ไทยแลนด์)

btt.thailand@gmail.com


บี.ที.ที. (ไทยแลนด์)

Full Description


บริษัท บี.ที.ที. (ไทยแลนด์) จำกัด

จำหน่ายวัตถุดูดซับออกซิเจน และวัตถุดูดซับความชื้น สำหรับอาหาร และวัสดุทั่วไป

บี.ที.ที. (ไทยแลนด์)ที่อยู่ (ภาษาไทย)

19 ลาซาล 52 สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม.

Address (English)

19 Lazall 52, Sukhumvit 105 Rd., Bangna, Bangna, Bangkok

Zip code

10260

Tel.

0-2748-7340-4

Fax

0-2748-7303

%d bloggers like this: