บี.ที.ที. (ไทยแลนด์)

btt.thailand@gmail.com


บี.ที.ที. (ไทยแลนด์)
วัตถุดูดซับความชื้น

Full Description


บจก. บี.ที.ที. (ไทยแลนด์)

จำหน่ายวัตถุดูดซับออกซิเจน และวัตถุดูดซับความชื้น สำหรับอาหาร และวัสดุทั่วไป

YG2018_0613-BTT-Thailand_FPFCที่อยู่ (ภาษาไทย)

19 ลาซาล 52 สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม.

Address (English)

19 Lazall 52, Sukhumvit 105 Rd., Bangna, Bangna, Bangkok

Zip code

10260

Tel.

0-2748-7340-4

Fax

0-2748-7303