แบนโด แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)

sale@bandothai.co.th


แบนโด แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)

Full Description


บจก. แบนโด แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)

ผลิตสายพานรถยนต์และสายพานสำหรับอุตสาหกรรมที่อยู่ (ภาษาไทย)

47/7 หมู่ 4 วัดบางปลา ต.บ้านเกาะ อ.เมือง สมุทรสาคร

Address (English)

47/7 Moo 4, Watbangpla Rd, Bankao, Mueang, Samutsakhon

Zip code

74000

Tel.

0-3446-8422, 0-3446-8410-7

Fax

0-3446-8202, 0-3446-8415