บารมี เทคโนโลยี คอนสตรัคชั่น บจก.

barame.vrt@hotmail.com


บารมี เทคโนโลยี คอนสตรัคชั่น บจก.

Full Description


บริษัท บารมี เทคโนโลยี คอนสตรัคชั่น จำกัด

ออกแบบ ก่อสร้าง โรงงานอุตสาหกรรม ปรับปรุงพื้นโรงงาน ติดตั้งพื้นโรรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ (ภาษาไทย)

9/183 ซ.วิภาวดี-รังสิต 64 แยก 13 ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม.

Address (English)

9/183 Soi Viphawadi-Rangsit 64 Yak 13, Viphawadi-Rangsit Rd., Taladbangkhen, Laksi, Bangkok

Zip code

10210

Tel.

0 2973 4448, 08 0299 4113

Fax

0-2973-4448

%d bloggers like this: