เบสไลน์ คอนสตรั๊คชั่น

info@baseline.co.th


เบสไลน์ คอนสตรั๊คชั่น

Full Description


บริษัท เบสไลน์ คอนสตรั๊คชั่น จำกัด

บริการรับเหมาก่อสร้าง ให้คำปรึกษา วางแผน และออกแบบงานครอบคลุมงานก่อสร้าง

เบสไลน์ คอนสตรั๊คชั่นที่อยู่ (ภาษาไทย)

5/678 หมู่ 9 ถ.สามัคคี ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี

Address (English)

5/678 Moo 9, Samakki Rd., Bang-Talard, Pakkret, Nonthaburi

Zip code

11120

Tel.

0-2980-1487-9

Fax

0-2980-2319

%d bloggers like this: