บิลฟิงเกอร์ เบอร์เกอร์ (ไทย) คอนสตรัคชั่น

benjaporn_sae@bbthai.com


บิลฟิงเกอร์ เบอร์เกอร์ (ไทย) คอนสตรัคชั่น

Full Description


บจก. บิลฟิงเกอร์ เบอร์เกอร์ (ไทย) คอนสตรัคชั่น

รับเหมาก่อสร้างที่อยู่ (ภาษาไทย)

587 อาคารวิริยะถาวร ชั้น 10 สุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.

Address (English)

587 Viriyathavorn Bldg., 10th Fl., Suthisanvinichchai Rd., Dindaeng, Dindaeng, Bangkok

Zip code

10400

Tel.

0-2691-9449 ต่อ 231

Fax

0-2691-9104

%d bloggers like this: