ซี.เอ็น.ซี. ฟาร์อีสท์ แมชีนเนอรี่

cncfe@cncfe.com


ซี.เอ็น.ซี. ฟาร์อีสท์ แมชีนเนอรี่

Full Description


บจก. ซี.เอ็น.ซี. ฟาร์อีสท์ แมชีนเนอรี่

ศูนย์รวมเครื่องจักรโลหะแผ่นที่อยู่ (ภาษาไทย)

73/36 หมู่ 8 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง สมุทรปราการ

Zip code

10570

Tel.

0-2707-0195, 0-2707-0198, 0-2707-0199

Fax

0-2707-0196, 0-2707-0197

%d bloggers like this: