เซ็นเตอร์ คอนเทนเนอร์

centercontainers@yahoo.com


เซ็นเตอร์ คอนเทนเนอร์

Full Description


บจก. เซ็นเตอร์ คอนเทนเนอร์

ผลิตแผ่นกระดาษและกล่องกระดาษลูกฟูกที่อยู่ (ภาษาไทย)

76/1 หมู่ 9 สุขาภิบาล 2 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

Address (English)

76/1 Moo 9, Sukhaphibal 2 Rd., Omnoi, Krathumbaen, Samutsakhon

Zip code

74130

Tel.

0-2813-1086-95

Fax

0-2813-1084

%d bloggers like this: