จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้พริ้นท์ติ้ง

marketing@chanwanich.com


จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้พริ้นท์ติ้ง

Full Description


บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้พริ้นท์ติ้ง จำกัด

ผลิตเอกสารป้องกันการปลอมแปลงขั้นสูง เอกสารทางการเงิน ผลิตภัณฑ์บัตร คูปอง ผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการขาย บรรจุภัณฑ์

  • Security Label
  • Plastic Box
  • Cosmetic Box
  • Food Box

จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้พริ้นท์ติ้งที่อยู่ (ภาษาไทย)

30/24 หมู่ที่ 1 ต.โคกขาม อ.เมือง สมุทรสาคร

Address (English)

30/24 Moo 1, Khok Kham, Muang, Samutsakhon

Zip code

74000

Tel.

0-3445-2452

Fax

0-3445-2450

%d bloggers like this: