เจริญอักษรโฮลดิ้ง กรุ๊พ บจก.

cas-mkt@cas-group.com


เจริญอักษรโฮลดิ้ง กรุ๊พ บจก.

Full Description


จัดจำหน่ายเครื่องพิมพ์ระบบออฟเซ็ต, เครื่องตัดกระดาษ, จัดจำหน่ายกระดาษสำหรับงานพิมพ์ออฟเซ็ตทุกชนิด, จัดจำหน่ายกระดาษสำหรับงานพิมพ์ออฟเซ็ต, และกระดาษชนิดพิเศษ, จัดจำหน่ายกระดาษสำหรับโรงพิมพ์ต่างจังหวัด, จัดจำหน่ายกระดาษ, หมึก Panarama Soy Ink ผลิตจากน้ำมันถั่วเหลือง, จัดจำหน่ายกระดาษสำหรับเครื่องพิมพ์ระบบออฟเซ็ตแบบ, จัดจำหน่ายกระดาษถ่ายเอกสาร, แฟกซ์, เทอร์มอล และกระดาษบวกเลขสำหรับสำนักงาน, ผลิตและจำหน่ายถุงยางอนามัย, มีกระดาษหลากหลาย ทุกประเภท ทุกอุตสาหกรรม ครบวงจรที่อยู่ (ภาษาไทย)

1 เจริญราษฎร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม.

Address (English)

1 Charoenrat, Thung Wat Don, Sathon Bangkok

Zip code

10120

Tel.

0-2210-8888

Fax

0-2210-8805