เจริญชัย เทรดดิ้ง เอ็นจิเนียริ่ง

charoenchaiyont@yahoo.com


เจริญชัย เทรดดิ้ง เอ็นจิเนียริ่ง

Full Description


บจก. เจริญชัย เทรดดิ้ง เอ็นจิเนียริ่ง

จำหน่ายเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุนแรงที่อยู่ (ภาษาไทย)

42 รามคำแหง 64 รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.

Address (English)

42 Ramkhamhaeng 64, Ramkhamhaeng Rd., Huamark, Bangkapi, Bangkok

Zip code

10240

Tel.

0-2375-5164

Fax

0-2735-3732

%d bloggers like this: