ชินเพาเวอร์ บจก.

info@chinpower.net


ชินเพาเวอร์ บจก.

Full Description


จำหน่าย โคมไฟ หลอดไฟ LED ครบวงจรสำหรับภาคอุตสาหกรรม รวมไปถึงโคมไฟกันระเบิดที่อยู่ (ภาษาไทย)

2/219-220 พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กทม.

Address (English)

2/219-220 Phaholyothin Rd., Samsannai, Bangkok

Zip code

10400

Tel.

0-2615-0660

Category (หมวดหมู่)

%d bloggers like this: