โชคทวี อิเล็คทริคอลโปรดักส์

cep.inverter@gmail.com


โชคทวี อิเล็คทริคอลโปรดักส์

Full Description


บจก. โชคทวี อิเล็คทริคอลโปรดักส์

ประกอบตู้ควบคุม จำหน่าย Touch Screen, PLC รับติดตั้งระบบไฟฟ้าทั่วราชอาณาจักรที่อยู่ (ภาษาไทย)

98/69 หมู่11 แฟคเตอรี่แลนด์2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม

Address (English)

98/69 Moo.11, Factoryland 2, Raikhing, Sampran, Nakhonpathom

Zip code

73210

Tel.

0-2482-3599

Fax

0-2482-3599 ต่อ 222

%d bloggers like this: