ซี เอช พี ไอ เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) บจก.

surachat@chpi.co.th


ซี เอช พี ไอ เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) บจก.

Full Description


บริษัท ซี เอช พี ไอ เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัทมีความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรม รับออกแบบ, สร้างและพัฒนาเครื่องจักร รวมทั้งระบบการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ เราพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนได้รับความไว้วางใจอย่างกว้างขวางจากลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต เช่น กลุ่มโรงงานประกอบรถยนต์ กลุ่มผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ กลุ่มผลิตสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า กลุ่มผลิตสิ้นค้าวัสดุก่อสร้าง กลุ่มอุตสาหกรรมยาง กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตอาหารและยา กลุ่มเครื่องจักรกลการเกษตร ฯลฯ

  • เครื่องจักรกลในอุตสาหกรรมผลิตเครื่องเสียงรถยนต์
  • เครื่องจักรกลในอุตสาหกรรมผลิตสี เคมีภัณฑ์
  • เครื่องจักรกลในอุตสาหกรรมผลิตสายเคเบิ้ล งานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
  • เครื่องจักรกลในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
  • เครื่องจักรกลในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารพร้อมรับประทาน
  • เครื่องจักรกลในอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์


ที่อยู่ (ภาษาไทย)

35/54 หมู่ 6 ต.สำนักบก อ.เมืองชลบุรี ชลบุรี

Address (English)

35/54 Moo 6, Samnakbok, Mueang Chon Buri, Chonburi

Zip code

20000

Tel.

09-4254-1697

%d bloggers like this: