คริสตี้ เจมส์


คริสตี้ เจมส์

Full Description


บจก. คริสตี้ เจมส์

ผลิตและส่งออกเครื่องประดับอัญมณีที่อยู่ (ภาษาไทย)

47/49 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี สุขาภิบาล 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม.

Address (English)

47/49 Moo 4, Gemopolis Industrial Estate, Sukhaphibal 2 Rd., Dok Mai, Prawet, Bangkok

Zip code

10250

Tel.

0-2727-0390-2

Fax

0-2727-0389