ไคลแอนท์ส

sutee@saraburitools.com


ไคลแอนท์ส

Full Description


บจก. ไคลแอนท์ส
บริการงานตัดโลหะ (Cutting Tools)ที่อยู่ (ภาษาไทย)

299/3 หมู่ 8 พหลโยธิน ต.ห้วยทราย อ.หนองแค สระบุรี

Address (English)

299/3 Moo 8, Phahonyothin Rd., Huaisrai, Nongkhae, Saraburi

Zip code

18230

Tel.

0-3633-7285, 0-3633-7778

Fax

0-3638-7004, 0-3633-7779