โคไลน์ เทรดดิ้ง

copack@ksc.th.com


โคไลน์ เทรดดิ้ง

Full Description


บจก. โคไลน์ เทรดดิ้ง

จำหน่ายเครื่องบรรจุภัณฑ์ สำหรับสินค้าอุปโภค บริโภค เครื่องสกินแพค เครื่องอบฟิล์มหด เครื่องบรรจุสุญญากาศ ฯลฯที่อยู่ (ภาษาไทย)

122/416 หมู่ 2 ประชาอุทิศ 91/2 ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม.

Address (English)

122/416 Moo 2, Pracha-Uthit 91/2, Pracha U-Thit Rd., Thungkhru, Thungkhru, Bangkok

Zip code

10140

Tel.

0-2871-6213

Fax

0-2871-7228

%d bloggers like this: