คอนเวย์ เพาเวอร์ ซัพพลาย บจก.

panya_cps@hotmail.com


คอนเวย์ เพาเวอร์ ซัพพลาย บจก.

Full Description


ผู้แทนจำหน่ายตู้สวิทซ์บอร์ด รางไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าครบวงจร เช่นเซอร์กิตเบรกเกอร์ สายไฟ ท่อร้อยสายไฟ โคมไฟแสงสว่าง รวมทั้งอุปกรณ์จับยึดต่างๆที่อยู่ (ภาษาไทย)

88/88 หมู่ 2 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง สมุทรปราการ

Address (English)

88/88 Moo 2 Preaksamai, Muang, Samutprakarn

Zip code

10280

Tel.

0-2710-8624

Fax

0-213-80414