คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย)


คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย)

Full Description


บจก. คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย)
ผลิตและจำหน่ายสุรา เบียร์ โซดา และน้ำดื่มที่อยู่ (ภาษาไทย)

77 หมู่ 1 พหลโยธิน ต.ลำไทร อ.วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

Address (English)

77 Moo 1, Phahonyothin Rd., Lamsai, Wangnoi, Phranakhonsi-ayutthaya

Zip code

13170

Tel.

0-3536-2175-9, 0-3527-1381, 0-3527-1602-3

Fax

0-3536-2179

%d bloggers like this: