ครีเอตุส คอร์โปเรชั่น

creatus@creatuscorp.com


ครีเอตุส คอร์โปเรชั่น

Full Description


บจก. ครีเอตุส คอร์โปเรชั่น

  • จำหน่ายเครื่องตรวจอาวุธแบบเดินผ่าน
  • จำหน่ายระบบบันทึกเวลา นาฬิกาตอกบัตรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องตอกเวลา-เอกสาร
  • จำหน่ายเครื่องนับธนบัตร
  • จำหน่ายเครื่องทำลายเอกสารพร้อมอัดเศษวัสดุ
  • จำหน่ายกล้องวงจรปิด


ที่อยู่ (ภาษาไทย)

2534/107-109 ราษฎร์อุทิศ 1 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม.

Address (English)

2534/107-109 Rat-Uthit 1 Rd., Bangkhlo, Bangkholaem, Bangkok

Zip code

10120

Tel.

0-2295-2951-74

Fax

0-2295-5102-3

%d bloggers like this: