ซีเอสอี เทคโนโลยี

csetech3@samart.co.th


ซีเอสอี เทคโนโลยี

Full Description


บจก. ซีเอสอี เทคโนโลยี

  • ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สเตนเลสสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและยา
  • ผลิตท่อสเตนเลส


ที่อยู่ (ภาษาไทย)

39 หมู่ 7 ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย เพชรบุรี

Address (English)

39 Moo 7, Nongchumphon, Khaoyoi, Phetchaburi

Zip code

76140

Tel.

0-3279-6225-6, 0-3279-6234

Fax

0-3279-6247

%d bloggers like this: