ซิกนัส อินเตอร์เนชั่นแนล

cygnus@asiaaccess.net.th


ซิกนัส อินเตอร์เนชั่นแนล

Full Description


บจก. ซิกนัส อินเตอร์เนชั่นแนล
ผลิต จำหน่ายและรับสั่งทำอุปกรณ์บำบัดน้ำดีและน้ำเสียที่อยู่ (ภาษาไทย)

66/4-6 หมู่ 4 สุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง สมุทรปราการ

Address (English)

66/4-6 Moo 4, Suksawat Rd., Bangpueng, Phrapradaeng, Samutprakan

Zip code

10130

Tel.

0-2463-3217, 0-2817-1470-1, 0-2463-3676

Fax

0-2464-3274

%d bloggers like this: