ไซเฟอร์ เทค บจก.

info@Cyphertekenergy.com


ไซเฟอร์ เทค บจก.

Full Description


  • เครื่องทำน้ำเย็นแบบประหยัดพลังงานAbsorption Chiller ร่วมมือกับบริษัทWorld Energy จากประเทศเกาหลีใต้
  • เครี่องผลิตไฟฟ้าด้วยระบบ ORC ร่วมมือกับบริษัท E-Rational ประเทศเบลเยี่ยม โดยเทคโนโลยีระบบ ORC นี้ได้มี การติดตั้งในหลายประเทศ เช่น เบลเยี่ยม นอร์เวย์ อิตาลี่ และ ญี่ปุ่น
  • นอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับบริษัทในต่างประเทศเช่น ญี่ปุ่น สิงคโปร์ในด้านการตลาดและการจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมเพื่อควบคุมราคาโครงการต่างๆให้อยู่ในระดับที่ไม่สูงจนเกินไป


ที่อยู่ (ภาษาไทย)

51 ซอยบางนา-ตราด 13 แยก 4 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ

Address (English)

51 SoiBangna-Trad 13 Yaek 4, Bangna, Bangna, Bangkok

Zip code

10260

Tel.

0-2396-1281

Fax

0-2396-0887

%d bloggers like this: