ไดโฮ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย)


ไดโฮ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย)

Full Description


บจก. ไดโฮ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย)

ผลิตแม่พิมพ์ ฉีด เคลือบ พลาสติกที่อยู่ (ภาษาไทย)

700/642 หมู่ 3 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต.พานทอง อ.พานทอง ชลบุรี

Address (English)

700/642 Moo 3, Amata Nakhon Industrial Estate, Panthong, Phanthong, Chonburi

Zip code

20160

Tel.

0-3844-7023

Fax

0-3844-7034

%d bloggers like this: