ดัคท์ เอ็กเซล


ดัคท์ เอ็กเซล

Full Description


บจก. ดัคท์ เอ็กเซล

ผลิตและจำหน่ายท่อลมที่อยู่ (ภาษาไทย)

1622/1 สุทธิสารวินิจฉัย แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.

Address (English)

1622/1 Suthisarnvinichchai Rd., Huaikhwang, Huaikhwang, Bangkok

Zip code

10310

Tel.

0-2277-8186

Fax

0-2693-0869