อี้หยวน เทคโนโลยี

taiinmold@hotmail.com


อี้หยวน เทคโนโลยี

Full Description


บจก. อี้หยวน เทคโนโลยี

  • ศูนย์รวมเครื่องจักรกล เครื่องกลึง เครื่องเชื่อม
  • จำหน่ายเหล็ก


ที่อยู่ (ภาษาไทย)

26/3 หมู่ 15 กิ่งแก้ว 45 กิ่งแก้ว ต.ราชเทวี อ.บางพลี สมุทรปราการ

Address (English)

26/3 Moo 15, Kingkaew 45, Kingkaeo Rd., Ratchathewi, Bangphli, Samutprakan

Zip code

10540

Tel.

0-2738-5111, 0-2750-3900-4, 0-2750-3374

Fax

0-2738-5034-5

%d bloggers like this: