อีสเทิร์นพลาสแพ็ค บจก.

easternplas@hotmail.com


อีสเทิร์นพลาสแพ็ค บจก.

Full Description


บจก. อีสเทิร์นพลาสแพ็ค

จำหน่ายงานพลาสติก และบรรจุภัณฑ์พลาสติก จำหน่ายงานพลาสติก ฉลาก ฟิล์มหด PVC, PET ฉลากฟิล์ม OPPที่อยู่ (ภาษาไทย)

168/8 หมู่ 3 ถ.วิฑูรย์ดำริ ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

Address (English)

168/8 Moo 3, Withoondamri Rd., Banbueng, Chonburi

Zip code

20170

Tel.

0 3844 6604, 08 1686 1262

%d bloggers like this: