อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ


อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ

Full Description


บจก. อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ

  • รับผลิตประกอบแผงวงจรไฟฟ้า และวงจรอิเล็กทรอนิกส์
  • จำหน่ายเครื่องมือวัดและเครื่องทดสอบ


ที่อยู่ (ภาษาไทย)

7/129 อาคารสำนักงานเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ชั้น 17 ห้อง 1702 บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม.

Address (English)

7/129 Central Plaza Pinklao Bldg., 17 Fl., Unit 702, Boromratchonnani Rd., Arunamarin, Bangkoknoi, Bangkok

Zip code

10700

Tel.

0-2884-9210

Fax

0-2884-9213-4

%d bloggers like this: