อี.พี.ซี. คอร์ปอเรชั่น บจก.

sales@epccorps.com


อี.พี.ซี. คอร์ปอเรชั่น บจก.

Full Description


บริษัท อี.พี.ซี. คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ให้บริการความต้องการด้านวัสดุการพิมพ์ เช่น กระดาษ สติกเกอร์ กาวลาเท็กซ์ กาวร้อน เทปกาว กระดาษกาวใช้น้ำ

อี.พี.ซี. คอร์ปอเรชั่นที่อยู่ (ภาษาไทย)

66 ถนนสิรินธร บางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

Address (English)

66 Sirindhorn Rd, Bang Phlat, Bang Phlat, Bangkok

Zip code

10700

Tel.

0-2881-2600~6

Fax

0-2881-2070

%d bloggers like this: