อีพีเอ็มซี

epmc@epmc.co.th


อีพีเอ็มซี

Full Description


บริษัท อีพีเอ็มซี จำกัด

  • นำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือวัดความดันและอุณหภูมิ
  • จำหน่ายอุปกรณ์ไอน้ำ วาล์วอุตสาหกรรม

อีพีเอ็มซีที่อยู่ (ภาษาไทย)

1314-1322 อาคารบุญเยี่ยมและสหาย ชั้น 4 ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.

Address (English)

1314-1322 4th Fl., Boonyium & Associates Bldg., Srinakharin Rd., Suanluang, Suanluang, Bangkok

Zip code

10250

Tel.

0-2322-1678~87

Fax

0-2720-5155

%d bloggers like this: