แฟคทอรี ดีไซน์ คอนซัลแตนท์ส

noppadon@factorydesign.co.th


แฟคทอรี ดีไซน์ คอนซัลแตนท์ส

Full Description


บจก. แฟคทอรี ดีไซน์ คอนซัลแตนท์ส

ออกแบบโรงงาน โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ คลุกคลีอยู่ในวงการโรงงานอุตสาหกรรมมานานที่อยู่ (ภาษาไทย)

27 ซ.สวนสยาม 2 แยก 1 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม.

Address (English)

27, Suan Siam 2 Yak 1, Kannayao, Kannayao, Bangkok

Zip code

10230

Tel.

0-2043-9280, 08-1297-0100

Fax

0-2043-9280

%d bloggers like this: