เอฟ ดี เอ็ม เทคโนโลยี

service@fdmtools.com


เอฟ ดี เอ็ม เทคโนโลยี

Full Description


บจก. เอฟ ดี เอ็ม เทคโนโลยี
ออกแบบและผลิตเครื่องมือตัดพิเศษ เครื่องมือตัดแบบเพชร PCD/CBN และหัวจับชิ้นงาน ใบมีดตัดโลหะ

YG2017_INDEX_002ที่อยู่ (ภาษาไทย)

888/3 ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.

Address (English)

888/3 Srinakharin Rd., Suanluang, Suanluang, Bangkok

Zip code

10250

Tel.

0-2347-6255

Fax

0-2347-6256

Category (หมวดหมู่)

%d bloggers like this: