ฟายเปเปอร์ ทาเคโอะ (ประเทศไทย)

sales@finepapertakeo.co.th


ฟายเปเปอร์ ทาเคโอะ (ประเทศไทย)

Full Description


บจก. ฟายเปเปอร์ ทาเคโอะ (ประเทศไทย)
นำเข้า ผลิตและจำหน่ายกระดาษสำหรับงานพิมพ์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

331/1 หมู่ 7 ราษฎร์บูรณะ 10 ราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กทม.

Address (English)

331/1 Moo 7, Ratburana 10, Ratburana Rd., Bangpakok, Ratburana, Bangkok

Zip code

10140

Tel.

0-2871-2700-4

Fax

0-2871-2705

%d bloggers like this: