เฟิร์ส เอ็กเซล เอ็นจิเนียริ่ง

ks.en@hotmail.com


เฟิร์ส เอ็กเซล เอ็นจิเนียริ่ง

Full Description


บจก. เฟิร์ส เอ็กเซล เอ็นจิเนียริ่ง

รับผลิต ซ่อม ดัดแปลง แก้ไขชิ้นงานเครื่องจักร และรับกลึงงานโลหะ

0402-First-Excel-32colCOที่อยู่ (ภาษาไทย)

123-127 เจริญนคร 49 เจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กทม.

Address (English)

123-127 Charoennakhon 49, Charoennakhon Rd., Banglampoolang, Khlongsan, Bangkok

Zip code

10600

Tel.

0-2862-6461-2

Fax

0-2862-6463