เอฟ เอฟ ซี คลีนิกเวชกรรมเฉพาะทางสูติศาตร์-นรีเวชวิทยา

ipcc.ffc@gmail.com


เอฟ เอฟ ซี คลีนิกเวชกรรมเฉพาะทางสูติศาตร์-นรีเวชวิทยา

Full Description


ให้บริการ IVF แบบครบวงจรด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย IVF service, IVF Thailand, IVF clinic, IVF treatment in Thailandที่อยู่ (ภาษาไทย)

เอฟ เอฟ ซี คลีนิกเวชกรรมเฉพาะทางสูติศาตร์-นรีเวชวิทยา ที่อยู่ : ยูนิท เอ8-ไอ8 ชั้น 8 ตึกโกเดิ้นแลน 153/3 ซอยมหาดเลก็หลวง1 แขวงลุมพินีเขตปทุมวัน กรุงเทพ

Address (English)

A8-I8 8th Fl, Goldenland Bldg, 153/3 Soi Mahardlekluang1, Rajadamri Rd, Lumpini, Patumwan, Bangkok

Zip code

10330

Tel.

0-2652-0150

Category (หมวดหมู่)