โฟลเมติก (ประเทศไทย)

sales@flomatic-valves.com


โฟลเมติก (ประเทศไทย)
วาล์วอุตสาหกรรม

Full Description


บจก. โฟลเมติก (ประเศไทย)

ผลิต นำเข้าวาล์วอุตสาหกรรม

YG2018_0524-Flomatic_FPFCที่อยู่ (ภาษาไทย)

44/16 หมู่ 3 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม.

Address (English)

44/16 Moo 3, Chimphli, Talingchan, Bangkok

Zip code

10170

Tel.

0-2448-8100, 0-2880-4849, 0-2884-1478~80

Fax

0-2880-4831, 0-2884-1479