ฟลูอิด บจก.

sales@fluid.co.th


ฟลูอิด บจก.

Full Description


บริษัท ฟลูอิด จำกัด

ตัวแทนจำหน่าย Valves, Actuator, Pigging Equipment

ฟลูอิดที่อยู่ (ภาษาไทย)

42, 44 พัฒนาการ 55 พัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม.

Address (English)

42, 44 Phatthanakarn 55, Phatthanakan Rd., Prawet, Prawet, Bangkok

Zip code

10250

Tel.

0-2322-5290-7

Fax

0-2321-7793, 0-2322-5289

%d bloggers like this: