ฟลูอิด บจก.

sales@fluid.co.th


ฟลูอิด บจก.
Valves, Actuator

Full Description


บจก. ฟลูอิด
ตัวแทนจำหน่าย Valves, Actuator, Pigging Equipment

YG2017_02_011ที่อยู่ (ภาษาไทย)

42, 44 พัฒนาการ 55 พัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม.

Address (English)

42, 44 Phatthanakarn 55, Phatthanakan Rd., Prawet, Prawet, Bangkok

Zip code

10250

Tel.

0-2322-5290-7

Fax

0-2321-7793, 0-2322-5289